Svenskhet skapas inte av samhällsingenjörer

Timbro 7 november 2022.

Högerregeringen vill ena landet. Vänstern kan inte bestämma sig för om det är bra eller dåligt. Andreas Johansson Heinö efterlyser en mer verklighetsförankrad debatt om vilken gemenskap som överhuvudtaget är möjlig att skapa. I essän omnämns Björn Östbrings Nationalstaten.

Böcker