Tommy Andersson – kan algoritmer skapa ett bättre samhälle?

Lunds universitet.

I den här inspelningen samtalar Lunds universitets moderator Lovisa Brännstedt med Tommy Andersson, professor i nationalekonomi, kring hur beslutsalgoritmer kan användas för att ge svar på ett antal av samtidens mest angelägna frågor.

Lunds universitet deltar digitalt på Bokmässan i Göteborg 2020 – med drygt 20 inspelade samtal med forskare och författare knutna till universitetet.

Böcker