Algoritmmakaren

Tommy Andersson

239:-:-99:-:-
Alternativ
Detaljer
  • Utgiven oktober 2020
  • 220 Sidor
  • ISBN: 9789188589804
  • Utgiven Oktober 2020
  • ISBN: 9789178196234
Algoritmmakaren, boundAlgoritmmakaren, pocketAlgoritmmakaren, ebookAlgoritmmakaren, audiobook

Aldrig tidigare i världshistorien har det samlats in lika mycket data som idag. Men vad ska vi ha den till? 

I Algoritmmakaren argumenterar nationalekonomen Tommy Andersson för att data kan användas för att fatta bättre och mer välgrundade beslut inom en rad områden. Men för det krävs en genomtänkt strategi och – framför allt – funktionella algoritmer. Utifrån forskning och exempel från verkligheten resonerar Andersson kring hur beslutsalgoritmer kan användas för att ge svar på ett antal av samtidens mest angelägna frågor: Hur kan flyktingar integreras bättre? Hur kan organbristen lösas? Hur kan skolan göras mer likvärdig? Kanske kan väldesignade beslutsalgoritmer vara ett medel i arbetet med att skapa bättre samhällen.

Detaljer
  • Utgiven oktober 2020
  • 220 Sidor
  • ISBN: 9789188589804
  • Utgiven Oktober 2020
  • ISBN: 9789178196234