Ulf Ellervik – en ganska äcklig bok

Lunds universitet.

I den här inspelningen samtalar Lunds universitets moderator Lovisa Brännstedt med Ulf Ellervik, professor i organisk kemi, om boken Äckligt – berättelser om slem, snor och andra sekret.

Lunds universitet deltar digitalt på Bokmässan i Göteborg 2020 – med drygt 20 inspelade samtal med forskare och författare knutna till universitetet.

Böcker