Ulf Ellervik intervjuas om Ond Kemi i forskning.se

forskning.se 20 september 2011.

Förruttnelse, ecstasy, svettodör och explosioner. Med sådant hoppas Ulf Ellervik, professor i organisk kemi vid Lunds Tekniska Högskola, få folk att inse hur spännande kemi är. Han har vunnit Pi-priset med boken ”Ond Kemi”, som kommer ut nu i september.

Böcker