Upplysning i det 21:a århundradet i Sveriges Radio

Under påskveckan medverkade Christer Sturmark i radioprogrammen Teologiska rummet samt Människor och tro i P1 för att diskutera sin senaste bok Upplysning i det 21:a århundradet.

 

Här kan du lyssna på Upplysningens apostel (Människor och tro, P1)

Här kan du lyssna på Vad är sekulär humanism? (Teologiska rummet, P1)

Böcker