Vad händer när varje nation bara bryr sig om den egna befolkningen?

ETC.

I global skala finns det ingen makt som kan framtvinga gemensamt handlande för allas bästa. I dagens samhälle har individer inget egenintresse av att göra uppoffringar för det allmännas bästa. Men för att mänskligheten ska räddas måste egenintresset stå tillbaka och klimatkrisen lösas på en global nivå, skriver Torbjörn Tännsjö.

Böcker