Våra olika personlighetsdrag med Petri Kajonius & Anna Dåderman

Lära från lärda.

“Big Five” är den mest vedertagna modellen inom psykologin som används för att kategorisera och beskriva våra personligheter. De fem olika egenskaperna i modellen är öppenhet, samvetsgrannhet, extraversion, tillmötesgående och neuroticism. Alla har vi olika grader av respektive egenskap och tillsammans utgör de vårt personliga “mixerbord”. Forskning har visat att våra personlighetsdrag formas genom en kombination av arv (gener) och miljö (omgivning och erfarenheter). Men vad som dessutom är intressant är att våra Big Five också påverkar vilka val vi gör i livet. Vilken partner du väljer, utbildning du går eller vilka hobbys du ägnar dig åt. Vi tycks alltså vara mer förutsägbara än vi tror! I programmet pratar vi bl.a. om vad som skiljer våra olika personlighetsdrag. Vi pratar om hur våra personlighetsdrag skapas och formas genom livet. Och vi pratar om varför våra personlighetsdrag påverkar våra livsval.

Böcker