Världen är större än Google maps

Dagens Nyheter 11 juni 2020.

I datorernas, gps-ernas och den artificiella intelligensens epok svajar bilden av världen och människan. I ”Världen själv” skriver fysikern Ulf Danielsson fascinerande om sken och verklighet. Lars Linder läser en befriande essäbok.

Böcker