Verklig verklighet i all sin overklighet

Kyrklig samling 5 november 2021.

”Hoffman menar att vi bör ta våra upplevelser på allvar men likväl inte ta dem bokstavligt. Jag uppfattar, att ifrågasättandet är livshållning. Jag har ingenting emot det. Men är då inte förutsättningen att vi har människor omkring oss att lita på, en gudstjänstfirande församling till exempel – med alla möjligheter till småprat en sådan miljö ger?”

Böcker