Dold verklighet

Donald Hoffman

Kommer Oktober 2021.
Dold verklighet, boundDold verklighet, pocketDold verklighet, ebookDold verklighet, audiobook

Kan vi lita på att våra sinnen återger en sann bild av verkligheten?

Svaret på denna klassiska filosofiska fråga har sedan evolutionsteorins genombrott varit otvetydigt jakande. Men på tvärs med vedertagna vetenskapliga teorier hävdar kognitionsvetaren Donald Hoffman att evolutionen inte utformat våra sinnen till att återge verkligheten på ett sanningsenligt sätt, utan snarare på sätt som främjar vår överlevnad. Konsekvensen är att våra mest vardagliga upplevelser av objekt i tid och rum inte är mer än användbara symboler, likt ikoner på en datorskärm, snarare än sanningsenliga representationer av tingens egentliga egenskaper. Även om vi bör ta våra upplevelser av världen på allvar bör vi alltså inte ta dem bokstavligt. 

Dold verklighet är ett populärvetenskaplig presentation av Donald Hoffmans revolutionerande forskning. Med beprövad vetenskap och lika underhållande som snillrik skärpa får han läsaren att ifrågasätta sina mest grundläggande intuitioner om världen. 

Med ett förord av författaren och läkaren Anders Hansen.

 

Detaljer
  • Utgiven Oktober 2021
  • ISBN: 9789189139510