”Vetenskapen är inte immun mot sexism”

”Misstolkas forskning om könsskillnader? Ja, hävdar vetenskapsjournalisten och civilingenjören Angela Saini. I boken Underlägsen ifrågasätter hon hur forskningsstudier om biologiska skillnader mellan könen har tolkats – och upptäcker gott om sexism.”

Läs hela artikeln om Angela Sainis Underlägsen i Svenska Dagbladet, eller läs ett utdrag ur boken i Sans nr 4 • 2018.

Böcker

Sans