Viktiga frågor om robotsamhället

NT.se 8 maj 2015.

”Linda Johanssons ”Äkta robotar” fokuserar på essensen i ämnet för att belysa existensen i bemärkelsen att hon utgår från hur avancerade autonoma skapelser ställer etiska frågor om ansvar, fri vilja, medvetande.”

Böcker