#107

Podd Klubb Apollo: Man föds inte till människa, man blir det

“Kulturen är starkare än biologin…” – Patrik Lindenfors
Är människan styrd av sin biologi eller är hon ett oskrivet blad som formas av sin kultur? Vad är arv och vad är miljö? Under 1900-talet har naturvetenskapens syn på människan ifrågasatts av nya discipliner inom samhällsvetenskapen som sociologi, antropologi och genusvetenskap. I detta specialavsnitt av podden, inspelat under säsongspremiären för idésalongen Klubb Apollo, möts biologen Patrik Lindenfors och historikern Yvonne Hirdman i ett livligt samtal om natur och kultur.

Böcker