#112

Joel Halldorf – Om existentiell längtan och polarisering

“Det finns en språklöshet inför de existentiella frågorna.”

Ä det möjligt att vara civiliserat oense i en polariserad tid? I “Gud: Jakten” undersöker teologen Joel Halldorf vårt sökande efter det heliga i det sekulära. I ett samtal med Christer Sturmark diskuterar han cancel culture, Trump, Knutby, transhumanism och HBTQ-frågor. 

 

Böcker