#30

Jane Goodall och Mattias A. Klum i samtal om naturens skönhet

I det här avsnittet får vi träffa Jane Goodall och Mattias A. Klum och höra dem berätta om sin nya bok Perpetual Calendar of Life. Boken illustrerar vår enastående värld i form av bild och ord från författarnas många upplevelser och erfarenheter. Samtalet är inspelat på Akademibokhandeln Mäster Samuelsgatan i Stockholm och modereras av Christer Sturmark öfrlagschef på Fri Tanke.

Doktor Goodall och Mattias berättar om naturens skönhet och djurens stora intelligens som de båda bevittnat på nära håll under alla sina resor till olika platser runt om världen. Både Doktor Goodall och Mattias är djupt engagerade i miljöfrågan och bevarandet av ekosystemet och biodiversiteten. De har gång på gång bevittnat människans benägenhet att förstöra sin omgivning och arbetar passionerat för att upplysa allmänheten och styra politiken i en mer hållbar riktning. De berättar för oss vad de tror är de största hoten mot miljön och hur vi tillsammans ska kunna arbeta för att bevara vår fantastiska natur.

Jane Goodall är primatolog, etolog, antropolog och världens främsta schimpansexpert. Hon är också en FN medlare för fred, grundare av The Jane Goodallinstitute och The Roots and Shoots program.

Mattias A. Klum är en internationellt erkänd fotograf, filmare och konstnär. Han är också, bland mycket annat, hedersdoktor vid Stockholms universitet, Senior Fellow vid Stockholm Resilience Centre och styrelsemedlem hos WWF Sverige.

Böcker