#46

Filip Bromberg: Psykedelisk vetenskap

Stress, ångest, depression. Psykisk ohälsa är ett av det moderna samhällets stora utmaningar. Etablerade behandlingsmetoder hjälper inte sällan marginellt och många upplever ingen förändring alls. Vården är i behov av innovation.

Kan psykedelisk vetenskap vara en möjlig lösning på ett av våra största folkhälsoproblem? Hör Filip Bromberg, psykolog och ledamot i Nätverket för psykedelisk vetenskap.

Böcker