Psykedelisk renässans
Den nya vetenskapen om medvetandet, döden, beroende, depression och transcendens

Michael Pollan

279:-:-99:-:-
Alternativ
Detaljer
 • Utgiven September 2019
 • 448 Sidor
 • Översättare: Tom Sköld
 • ISBN: 9789188589385
 • Utgiven September 2019
 • ISBN: 9789178192915
Psykedelisk renässans, boundPsykedelisk renässans, pocketPsykedelisk renässans, ebookPsykedelisk renässans, audiobook

När LSD upptäcktes på 1940-talet tycktes det för forskare och läkare utgöra startpunkten för en psykologisk revolution. De psykedeliska substanserna föreföll inte bara kunna sprida ljus över medvetandets mysterier utan också ge lindring mot missbruk och psykiskt lidande.

På 1960-talet ledde en omfattande spridning av LSD, ”magiska” svampar och andra psykedeliska substanser till en motreaktion och all forskning förbjöds. Men inte alla lät sig tystas. Under senare år har forskningen gradvis återupptagits och vetenskapliga artiklar har publicerats om dessa medels potential. Kan dessa substanser, givna under kontrollerade former, bota depressioner och missbruk, lindra ångest i livets slutskede eller rentav förbättra människors liv?

I Psykedelisk renässans ger sig den amerikanske journalisten Michael Pollan ut på en hisnande resa i de psykedeliska substansernas historia och praktik, möter den nya generation av forskare som idag står i frontlinjen och tar del av neurovetenskapens senaste landvinningar.

Är världen redo att omvärdera psykedeliska substanser och släppa fördomarna?

”Förutsägbart nog lyckas Michael Pollan gör det omöjliga: Han får att tappa förståndet att låta som det sundaste någon kan göra.”

—Tom Bissell, The New York Times

Detaljer
 • Utgiven September 2019
 • 448 Sidor
 • Översättare: Tom Sköld
 • ISBN: 9789188589385
 • Utgiven September 2019
 • ISBN: 9789178192915