#55

Joel Halldorf: Tro och vetande

Religion och politik debatteras flitigt. Ett mångkulturellt samhälle har aktualiserat gamla konflikter och nya har skapats. Vad innebär det att leva i en kristen kultur, även om den är sekulär? Joel Halldorf är docent i kyrkohistoria, författare och skribent. Hör honom i ett samtal om änglar och demoner och förhållandet mellan tro och vetande.

Böcker