#168

A.C Grayling: Om filosofins tretusenåriga historia

Gäst i veckans podd är den brittiske filosofen A.C Grayling. I Filosofins Historia presenterar han en sällsynt heltäckande bild av vårt intellektuella arv, från den västerländska såväl som asiatiska och afrikanska tanketraditioner. I veckans samtal ges vi en personlig inblick i Graylings liv, från uppväxten i Zambia och Malawi präglad av en stor familjetragedi, upplevelsen av apartheidsystemet, hans tidiga upptäckt av filosofin och senare akademiska karriär. 

Hur förhåller sig den antika grekiska och indiska filosofin till varandra? I vad består klyftan mellan analytisk och kontinental filosofi, och har den något existensberättigande? Och vilka få utvalda filosofer skulle Grayling placera på filosofihistoriens parnass?

 

 

Böcker