#212

Adam Becker: Om kvantfysikens stora gåtor

Gäst i veckans podd är den amerikanske författaren Adam Becker, doktor i kosmologi, och skribent i bland annat New York Times, BBC, Scientific American och New Scientist

I hans nyutkomna bok Vad är verkligt? återger han kvantfysikens historia i en utförlig skildring av det fåtal fysiker som framhärdat i att finna ett svar på en av naturvetenskapens stora men länge marginaliserade gåtor: Vad innebär kvantteorin för vår världsbild och uppfattning om vad som är verkligt?

Vad är verkligt? finns att köpa här: https://fritanke.se/bokhandel/bocker/vad-ar-verkligt/

Böcker