Vad är verkligt?

Adam Becker

Kommer november 2022.
Vad är verkligt?, boundVad är verkligt?, pocketVad är verkligt?, ebookVad är verkligt?, audiobook

Nästan ett århundrade efter att kvantfysiken först utvecklades vet vi fortfarande inte vad den säger oss om hur världen faktiskt är beskaffad. Debatterna i frågan mellan Albert Einstein och Niels Bohr har blivit en klassiker, och den vanliga slutsatsen är att Bohr vann: kvantfysiken kan beskrivas matematiskt med enastående precision, men filosofisk reflektion över vad den nya fysiken säger oss om verklighetens natur är meningslös.

Frågan om hur kvantfysikens nyckfulla verklighet förhåller sig till vår intuitiva verklighetsuppfattning, med dess fasta former och rörelselagar, har dock fortsatt att gäcka forskare och filosofer sedan dess. 

I Vad är verkligt? tar Adam Becker itu med frågan med förnyad kraft, i dialog med de fysiker som under det gångna seklet framhärdat i att utforska dess möjligheter: Vad innebär egentligen kvantteorin för vår världsbild och uppfattning om vad som faktiskt är verkligt?

 

Detaljer
  • Utgiven november 2022
  • ISBN: 9789189139718