Vad är verkligt?
Den olösta frågan om kvantfysikens mening

Adam Becker

279:-:-99:-:-
Alternativ
Detaljer
 • Utgiven november 2022
 • Släppdatum 2022-11-30
 • Recensionsdatum 2022-12-14
 • 404 Sidor
 • Översättare: Daniel Helsing
 • ISBN: 9789189139718
 • Utgiven november 2022
 • ISBN: 9789189526976
Vad är verkligt?, boundVad är verkligt?, pocketVad är verkligt?, ebookVad är verkligt?, audiobook

Vad innebär kvantteorin för vår världsbild och uppfattning om vad som är verkligt?

Frågan eggade den nya fysikens pionjärer och stod i centrum för de berömda debatterna mellan Albert Einstein och Niels Bohr. Men i takt med att kvantteorins tillämpningar rönte stora framgångar under efterkrigstiden föreföll dess filosofiska implikationer alltmer obetydliga. Frågan om kvantfysikens mening föll i glömska. 

I Adam Beckers utförliga skildring av kvantfysikens historia får vi följa det fåtal fysiker som framhärdat i att finna ett svar på en av naturvetenskapens stora men länge marginaliserade gåtor. 

Detaljer
 • Utgiven november 2022
 • Släppdatum 2022-11-30
 • Recensionsdatum 2022-12-14
 • 404 Sidor
 • Översättare: Daniel Helsing
 • ISBN: 9789189139718
 • Utgiven november 2022
 • ISBN: 9789189526976

Adam Becker

Adam Becker är en amerikansk författare, doktor i kosmologi, och skribent i bland annat New York Times, BBC, Scientific American…