#180

Åsa Konradsson Geuken: Om Schizofreni

Gäst i veckans podd är Åsa Konradsson Geuken, lektor vid institutet för farmaceutisk biovetenskap, Uppsala universitet, och forskare inom neurovetenskap och neuropsykofarmakologi med fokus på schizofreni. 

Vad är egentligen schizofreni, vad kan forskning på människor som är drabbade lära oss om hjärnan, och vilka är de största missuppfattningarna om sjukdomen?

Böcker