Sveriges unga akademi

Sveriges unga akademi

Sveriges unga akademi är en tvärvetenskaplig akademi för ett urval av de bästa yngre forskarna i Sverige, med en verksamhet som vilar på fyra ben: forskningspolitik, internationalisering, tvärvetenskap och utåtriktade aktiviteter. Akademin är en oberoende plattform som bildades på initiativ av Kungl. Vetenskapsakademien 2011 och har 35–40 ledamöter.

Böcker

I Media

Om stora tänkare för små

”Exakt hur mycket av berättelserna hon kommer att lägga på minnet är oklart, men det mest givande är ändå diskussionerna…