#202

Björn Östbring: Om liberal nationalism

Gäst i veckans podd är författaren, statsvetaren och översättaren Björn Östbring. I sin nya bok Nationalstaten menar Östbring att dagens politiska samtal tyngs av en rad missuppfattningar om vad nationalism faktiskt innebär. Nationen är inte det öppna samhällets fiende. I själva verket har den sedan länge utgjort det oartikulerade ramverk inom vilket den liberala demokratin verkar, i såväl politisk filosofi som praktik.

 

I Nationalstaten skriver Östbring fram ett tredje alternativet bortom liberal öppenhet och nationalistisk slutenhet: liberal nationalism.

Böcker