#213

David Bäckström: Om fantasi

Gäst i veckans podd är neurologen och författaren David Bäckström. I sin nya bok berättar Bäckström om en förmåga som av allt att döma inte har motsvarigheter hos andra djur, åtminstone i dess starka och utvecklade form. Den mänskliga hjärnan är det mest komplexa fenomen vi känner till i universum. Och hjärnans mest särpräglade egenskap kallas: Fantasi.

Avsnittet släpps 2022-17-12

Böcker