#183

Farshid Jalalvand: Om förhållandet mellan filosofi och naturvetenskap

Gäst i veckans podd är mikrobiologen och vaccinforskaren Farshid Jalalvand. Som kulturskribent har han försökt belysa vetenskapliga och samhälleliga frågor från filosofiska perspektiv, i sin nya bok Apan & filosofen söker han evolutionära svar på några av filosofins centrala frågor.  

Trots att naturvetenskap och filosofi idag ofta ses som två väsensskilda discipliner framhärdar Jalalvand att allt vetande har samma grund. Hur förhåller sig egentligen filosofin till vetenskapen? Hur kan människans moral förklaras utifrån evolutionsbiologiska utgångspunkter? Och vad är meningen med livet?

Böcker