#137

Henrik Lagerlund: Om Matens filosofi

Är det filosofiskt försvarbart att äta kött? Borde vi se upp med genmodifierade grödor? Och vad är egentligen naturligt?

Veckans gäst är filosofiprofessor Henrik Lagerlund, som nyligen utkommit med boken Matens Filosofi. Mat är inte bara vad som ligger på tallriken, utan ett världsomspännande livsmedelssystem med enorm påverkan på klimat, djur, och människors livs- och arbetsvillkor. I veckans avsnitt ges vi en inblick i Lagerlunds handbok för filosofiska foodies, i vilken han stakar ut vägen mot ett mer etiskt reflekterat förhållningssätt till vårt dagliga levebröd.

Böcker