#165

Klas Grinell: Om det goda livet i klimatomställningens tid

Om ekonomisk tillväxt, teknologisk utveckling och individuell tillfredsställelse riskerar ekologisk kollaps, vad kan vi då eftersträva istället? 

I boken Eudaimonia menar idéhistorikern Klas Grinell att den rådande klimatkrisen inte bara kräver en industriell och teknologisk utan också en kulturell omställning. Med utgångspunkt i Aristoteles eudaimoniska ideal för ett gott liv reflekterar han över nya möjliga sätt att gemensamt förhålla oss till natur, utveckling, självförverkligande, och till varandra. 

Hur kan stoff från det antika tankegodset hjälpa oss att ställa de rätta etiska, ekologiska och politiska frågorna idag?

Böcker