#157

Ludvig Beckman: Om demokratins dunkla grundprincip

“Det är viktigt att komma ihåg att demokrati är ett ideal. Vi kan inte säga att vi har demokrati i någon fullständig mening.”

Att all politisk makt utgår från folkvalda parlamentariker är den självklara utgångspunkten i en demokrati. Men principen åberopas också när populistiska röster höjs mot det politiska »etablissemanget«. Så vilka är egentligen “folket” i folkstyret? Och hur ska vi förstå folksuveränitetens princip om att all makt utgår från folket?

Den frågan ligger till grund för statsvetaren tillika veckans gäst Ludvig Beckmans nya bok. I “All makt åt folket” presenterar han kritiska granskningar av tre gängse uppfattningar i litteraturen om hur folksuveräniteten bör förstås och förverkligas – och föreslår slutligen ett eget alternativ. Allt för att vägleda läsaren i hur vi bör förstå – och kan missförstå – detta demokratins löfte om att all offentlig makt utgår från folket.

Böcker