All makt åt folket
Om en bortglömd idé

Ludvig Beckman

225:-:-99:-:-
Alternativ
Detaljer
  • Utgiven September 2021
  • 245 Sidor
  • ISBN: 9789189139480
  • Utgiven September 2021
  • ISBN: 9789180200592
All makt åt folket, boundAll makt åt folket, pocketAll makt åt folket, ebookAll makt åt folket, audiobook

Från höger och vänster framträder just nu rörelser i Sverige och i många andra länder som anser sig tala för folket. Att all politisk makt utgår från folket kallas med ett hävdvunnet uttryck för folksuveränitet och är den självklara utgångspunkten i en demokrati. Men vilka är ”folket” i folkstyret?

En förvirrande situation har uppstått där föreställningen om det suveräna folket underblåser kritiken mot demokratins, folkstyrets, organisering. Så hur kan och bör vi förstå demokratins löfte om att makten utgår från folket?

All makt åt folket ger läsaren ögonöppnande perspektiv och redskap till ett kritiskt – och självkritiskt – granskande av demokratins mest grundläggande princip.

Detaljer
  • Utgiven September 2021
  • 245 Sidor
  • ISBN: 9789189139480
  • Utgiven September 2021
  • ISBN: 9789180200592