#208

Nils Håkanson och Dmitri Plax: Om den ukrainske poeten Serhij Zjadan

Gäster i veckans podd är författarna och översättarna Nils Håkanson och Dmitri Plax som har översatt den nyutkomna diktboken Antennen av Serhij Zjadan – en av den samtida ukrainska litteraturens starkaste röster.

Dikterna i Antennen berättar om en vardag i ett krig som vill bryta ner språket och därmed själva livet. Boken är rikt illustrerad och består delvis av rimmade rader, delvis av fri vers, med en aldrig förlorad närvaro och blick för vardagslivet, människorna, kärleken – och det ukrainska språket. 

 

Ännu ett år håller man

fast vid dem man har. 

 

Nattliga eldar, som fågelstjärtar. 

 

Vad döden gör? Den skiljer

oss åt, 

 

raserar vårt språk, som 

järnvägsbroar.

– ur Antennen

Böcker