#143

Peter Singer: Om kontroversiella idéer och vaccineringens moraliska brister

“The intellectual property rights were enforced by wealthy nations and wealthy companies against poorer nations. I think that we need a more globally fair system of producing, financing and paying for vaccines, pharmaceuticals and other life-saving drugs.”

Gäst i veckan podd är den australiensiska moralfilosofen Peter Singer, vars bok En värld nu nyligen utkommit i svensk översättning. Han har gjort sig känd som en inflytelserik förespråkare för global rättvisa, effektiv altruism och såväl djurs som människors rätt till fullgoda liv. Hur har hans filosofiska ståndpunkter i frågor om utilitarism, moralens objektivitet och djurens rättigheter förändrats under hans 50 år som verksam filosof? 

Om de moraliska frågor som den globala vaccineringen mot covid-19 gör gällande. Om “cancel culture” och det akademiska forumet “Journal of controversial ideas” där författare tillåts publicera kontroversiell forskning under pseudonym, som Singer är redaktör för och medgrundare till. Och om möjliga förklaringar till den groende nationalism och konspiratoriska tänkande som allt mer kommit att prägla vår tid.

Peter Singers bok En värld nu finns att köpa här: https://fritanke.se/bocker/en-varld-nu/ 

Böcker