En värld nu
Globaliseringens etik

Peter Singer

269:-:-99:-:-
Alternativ
Detaljer
 • Utgiven Maj 2021
 • 276 Sidor
 • Översättare: Jim Jakobsson
 • ISBN: 9789188589989
 • Utgiven Maj 2021
 • ISBN: 9789180201438
En värld nu, boundEn värld nu, pocketEn värld nu, ebookEn värld nu, audiobook

Vem bär ansvaret att skydda människor från brott mot mänskligheten, oaktat var i världen övergreppen äger rum?

Peter Singer menar att de akuta problem som präglar samtiden inte kan lösas på nationell nivå. I en allt mer globaliserad värld, där konsekvenserna för mänsklig handling inte inskränker sig till ett närområde utan visar sig påverka en hel värld, måste även vårt etiska ansvar överskrida nationsgränserna.

Peter Singer brukar framhållas som en av världens mest inflytelserika filosofer. I En värld nu ger han sig i kast med några av vår tids mest avgörande frågor, däribland klimat, mänskliga rättigheter och migration, för att söka en etik för globaliseringens tidsålder. Boken är en fristående utveckling av resonemangen i Singers klassiker om globaliseringens etik: En värld, 2002.

Detaljer
 • Utgiven Maj 2021
 • 276 Sidor
 • Översättare: Jim Jakobsson
 • ISBN: 9789188589989
 • Utgiven Maj 2021
 • ISBN: 9789180201438