#9

Rädsla och demokrati

I det här avsnittet pratar Christer Sturmark med Olle Wästberg och Daniel Lindvall som tillsammans har skrivit boken Folkstyret i rädslans tid. De pratar om demokrati och populism och om vilken roll rädsla spelar i dagens samhälle.

Olle Wästberg var ordförande och Daniel Lindvall huvudsekreterare i den statliga Demokratiutredningen som kom 2016. Med stöd av utredningens forskning analyserar de och för fram tankar och förslag på hur demokratin kan reformeras.

Folkstyret i rädslans tid handlar om den auktoritära populismen sveper över världen, uppmuntrad av Donald Trumps valseger. I amerikansk debatt har det talats om ”The Weimar Moment”. Demokratin står inför betydande utmaningar och ingenting tyder på att det är tillfällig kris.

Stödet för den auktoritära populismen kan ses som en protest mot hur det demokratiska systemet fungerar. Det är en rörelse som fångar upp de känslor av maktlöshet, utanförskap och oro som många människor har inför samhällsutvecklingen. Därför måste demokratin utvecklas.

Böcker