#253

Rikard Westerberg: Om de svenska löntagarfonderna

Gäst i veckans podd är ekonomihistorikern Rikard Westerberg, aktuell med boken Sista striden det är: historien om löntagarfonderna. Med välfärdsreformer som avlöste varandra hade Socialdemokraterna styrt Sverige större delen av tiden sedan andra världskriget. I början av 1980-talet var det så dags för ännu en reform, som gick ut på att demokratisera arbetslivet med så kallade löntagarfonder. 

Det svenska näringslivet motsatte sig förslaget och efter flera år av hård debatt och omfattande protester infördes till slut fem urvattnade löntagarfonder. När Bildtregeringen tillträdde 1991 var det första beslutet att avveckla och begrava dem för alltid. Pengarna gick bland annat till att finansiera privata entreprenörer i den avreglerade välfärdssektorn.

Hur gör sig arvet från en av Sveriges mest uppslitande politiska strider gällande idag? Markerade de misslyckade löntagarfondernas början på den nyliberala eran i Sverige? Och vad utgör ett gott samhälle? 

Avsnittet släpps den 7 oktober 2023.

Böcker