#187

Svante Nordin: Om den vetenskapliga revolutionens historia

Gäst i veckans podd är författaren och idéhistorikern Svante Nordin. I det tredje bandet av Filosoferna som nyligen utkommit på Fri Tanke, presenterar Nordin de filosofer som under 1600-talet ställde naturfilosofin på ny grund. Dessutom de upplysningsfilosofer som nästföljande sekel skapade ett nytt begreppssystem för samhället, moralen och religionen, och därmed öppnade dörren till den moderna världen.

Vad markerar startskottet för den vetenskapliga revolutionen? Hur förändras filosofibegreppet under den nya tiden? Och hur förhåller sig egentligen upplysningens omstöpning av samhället till den vetenskapliga utvecklingen?

Böcker