#156

Torbjörn Elensky: om relationen mellan språk och verklighet

“Det är intressant hur olika språk kan strukturera världen, i det avseendet är dövas och blindas annorlunda språkutveckling ganska intressant. Den kan belysa att det som vi uppfattar som så självklart och naturligt i själva verket är ganska villkorat och speciellt”. 

Gäst i veckans podd är författaren och essäisten Torbjörn Elensky som i veckan utkommit med boken Absolut text. Med sin hängivna fascination för språket, läsande och skrivande rör han sig i sin nya bok från antiken till den digitala tidsåldern för att närma sig sprickan mellan framställning och verklighet. 

I vilken mån är den fria tanken bunden av språket? Påverkar våra begrepp och språkliga allegorier vår förståelse av verkligheten? Och kan vi verkligen stiga ur vår egen föreställningsvärld?

Böcker