Anil Seth

Anil Seth

Anil Seth är författare, professor i neurovetenskap och föreståndare för Centrum för medvetandeforskning vid Sussex universitet. Seths första populärvetenskapliga bok, Att vara du: En ny vetenskap om medvetandet utsågs till en av 2021 års bästa böcker av bland andra The Guardian, New Statesman, The Economist och Financial Times.

Böcker