Dan Jibréus

Dan Jibréus

Dan Jibréus (f. 1951) har studerat arkeologi, etnologi och konstvetenskap m.m. vid Uppsala Universitet och arbetar på Hagströmerbiblioteket i Stockholm.

Böcker