Eleonora Svanberg

Eleonora Svanberg

Eleonora Svanberg är doktorand i matematisk fysik vid Oxfords universitet. I sin forskning undersöker hon hur matematiska verktyg kan appliceras på fysikaliska system. Hon är också grundare av den ideella föreningen Girls in STEM och har blivit en stor matematik- och fysikinfluerare på TikTok och Instagram. För sitt arbete med att inkludera fler grupper till naturvetenskapliga ämnen mottog Svanberg år 2021 Kompassrosstipendiet av Kungen. Study with me är hennes första bok på Fri Tanke.

Böcker