Hjalmar Fors

Hjalmar Fors

Hjalmar Fors är docent i idé- och lärdomshistoria och förstebibliotekarie. Han är verksam vid enheten för Medicinens Historia och Kulturarv, Karolinska Institutet.

Böcker

Video

Sans Magasin