Göran K. Hansson

Göran K. Hansson

Göran K. Hansson är läkare och forskare vid Karolinska Institutet, inriktad på inflammation och hjärt- och kärlsjukdomar. Sedan 1997 har han deltagit i arbetet med att dela ut Nobelpris. Mellan 2003 och 2006 var han ordförande i Nobelkommittén för fysiologi eller medicin, 2009–2014 dess sekreterare, 2015–2021 ständig sekreterare för Kungl. Vetenskapsakademien, och mellan 2010 och 2022 vice ordförande i Nobelstiftelsens styrelse.

Foto av: Stefan Zimmerman

Böcker