Jonatan Wistrand

Jonatan Wistrand

Bokens redaktör Jonatan Wistrand är läkare och forskare vid medicinska fakulteten vid Lunds universitet. År 2019 disputerade han med avhandlingen Läkaren som patient. Dokumentära och litterära vittnesmål under 1900- och 2000-tal.

Böcker

I Media