Anders Kruse

Anders Kruse

Anders Kruse är domarutbildad jurist. Han har varit chef för Utrikesdepartementets rättssekretariat för EU-frågor, fört den svenska regeringens talan inför EU-domstolen och ansvarat för lagstiftning och förhandlingar om internationella sanktioner. Han är hedersdoktor i juridik vid Lunds universitet men numera pensionär. Han bor i Helsingfors.

Böcker

Sans Magasin