Lennart Lundmark

Lennart Lundmark

Lennart Lundmark är fil dr i historia och var länge lärare och forskare vid Umeå universitet. De senaste 15 åren har han varit verksam som fri forskare och skribent för Svenska Dagbladet och Dagens Nyheter. Han har tidigare publicerat drygt tio böcker, varav flera om samernas historia. Läs mer på Lennart Lundmarks hemsida.

Böcker

Sans Magasin

»En av reglerna inom den historiska källkritiken är att man ska sträva efter att bygga sina slutsatser på flera av varandra oberoende källor som inte är tendentiösa.«
Lennart Lundmark

Jesusforskning under falsk flagg

Sans nr 1 2014

Forskningen om ”den historiske Jesus” kallar sig vetenskaplig, men den använder inte historievetenskaplig metod. Den konstruerar egna ”kriterier” och staplar trosvissa gissningar på varandra. Trots det accepteras den numera både i akademiska läroböcker och på universitetskurser.

Kategorier
  • Historia