Maj Persson

Maj Persson

Maj Persson är marinbiolog och frilansande illustratör och rör sig fritt inom och mellan dessa intresseområden. Allt grundar sig i en stor nyfikenhet och förundran inför naturen. Hennes arbete tar sig uttryck i allt från vetenskaplig illustration, utställningar och böcker till väggmålerier och biologiska fältarbeten.

Böcker