Maria Rosa Antognazza

Maria Rosa Antognazza

Maria Rosa Antognazza är professor i filosofi vid King’s College i London. Hon är specialiserad på Leibniz, bland annat med en särskilt inrättad Leibnizprofessur i Leipzig 2016 och med ett flertal böcker om hans filosofi. Leibniz – En intellektuell biografi är Antognazzas stora arbete om Gottfried Wilhelm Leibniz.

Foto av: Howard Hotson

Böcker