Paul Bloom

Paul Bloom

Paul Bloom är professor i psykologi och kognitionsforskning vid Yale universitet. Han har publicerat fler än hundra forskningsartiklar i vetenskapstidskrifter som Science och Nature, och hans populärvetenskapliga texter har publicerats ibland annat New York Times, the New Yorker, the Atlantic Monthly, Slate, Natural History.

Böcker

I Media