Susan Blackmore

Susan Blackmore

Susan Blackmore är tidigare gästföreläsare vid University of the West of England, nuvarande forskare och gästprofessor vid University of Plymouth.

Böcker

Sans Magasin

I Media